Belépés  |  Regisztráció  |  GYIK/FAQ/Help
Feliratkozás hírlevélre

Nyílt Tréning részletezés – Integrált Belső Auditor tanfolyam

Részletek:
Cím: Integrált Belső Auditor tanfolyam
Cég: TEQUA International Kft
Dátum: 2011-11-07
Hossz: 5
Típus: Tréning
Kategória: 12
Leírás: A tanfolyam azokat a követelményeket és alapismereteket tárgyalja, amelyek szükségesek ahhoz, a rendszerszemléletben gondolkodó vállalkozások szakemberei sikeresen igazolhassák a cégük működési és irányítási folyamatainak ISO 9001:2008-as, ISO 14001:2004-es és az OHSAS 18001 szabványok szerinti megfelelőségét az ügyvezetés és a tulajdonosok irányába, valamint feltárják a potenciális hibák okait.

Célcsoport

Vállalati belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment-megbízottak, környezet- és munkavédelmi megbízottak, környezetirányítási rendszerfejlesztő szakemberek. Olyan vállalati vezetők, akik meg akarnak ismerkedni a szervezeti folyamatok ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 illetve OHSAS 18001 szabványok szerinti auditálás követelményeivel, és rendelkeznek alapismeretekkel a szabványokról.

Cél

A résztvevők értik az ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 19011:2002, és az OHSAS 18001 szabványok tartalmát, és megfelelnek az e szabványok által előírt alapvető követelményeknek. Képesek a vállalatnál sikeres belső minőségirányítási, környezeti és munkavédelmi auditokat előkészíteni, továbbá az auditot megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket, elvégezni. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre.

Modulok

 A menedzsmentrendszer alapjai
A menedzsmentrendszer funkciói és gyakorlati alkalmazása
 A minőségügyi szabványok bemutatása és gyakorlati alkalmazása – fogalmak és követelmények
MSZ EN ISO 9000:2005; MSZ EN ISO 9001:2009
 Folyamatorientáció és menedzsmentrendszerek integrálása
Fogalmak
Folyamatfajták definiálása és azonosítása
Folyamatok leírása
Folyamatábra előállítása: tartalom, részletezési fok, struktúrák és formák (csoportmunka)
 A minőségügy, munkavédelem és a környezetvédelem integrálása egy folyamatorientált menedzsmentrendszerbe
 Rendszerezett folyamatirányítás
A folyamatleírás változatai
Kapcsolódási pontok szabályozása
Folyamat mérőszámok

 A MEBIR szükségessége, hozama
 A népegészségügyi helyzet és okai
 Munkahelyi balesetek
Foglalkozási ártalmak
Várható életkor
 Előnyök, megtakarítások
 Az OHSAS 18001 / ISO 28001:2007 nemzetközi szabvány követelményei
 MEB politika
 A munkavédelem jogszabályi háttere
 A jogi szabályozás felépülése
 Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok
 A cég MEBIR-jének felépülése, jellemzői megvalósítása

 A környezetvédelmi szabványok és szabályozások bemutatása, valamint gyakorlati alkalmazásuk.
Bevezetés
A környezetközpontú irányításra vonatkozó szabványok
Az MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelő KIR felépítése
Szabványkövetelmények
 Vonatkozó törvényi előírások
Környezetvédelmi törvény
Levegőtisztaság védelem
Talaj- és felszín alatti vízvédelem
Zaj- és rezgésvédelem
Veszélyes hulladékok és anyagok kezelése
Vízgazdálkodás

 Az EN ISO 19011 felépítése és tartalma
 Auditprogram és auditterv:
Egy auditterv tartalmi és formai követelményei
Auditorok kiválasztása és minősítési kritériumaik
 Audit előkészítése
Dokumentumok vizsgálata
Auditált területtel történő egyeztetés
 Kérdéslista összeállítása
 Auditok kivitelezése
Bevezető megbeszélés, Interview, Záró megbeszélés
Auditjelentés összeállítása
Az auditeredmények kiértékelése
 Helyesbítő intézkedések: Megállapítás és nyomon követés
Tanúsítás és akkreditálás fogalma, célja, menete
A tanúsítási audit folyamata
A tanúsítvány kiadásának és megtartásának feltételei

 Magatartás tanúsításkor
• Jellemző hibák a tanúsítási tapasztalatok alapján
• Kérdéslista összeállítása (csoportmunka)
• Beszélgetésvezetés auditoroknak
• Kommunikációelmélet
• Kérdezéstechnika és ellenvetések kezelése
• Auditok kivitelezése
 Bevezető megbeszélés, Interview, Záró megbeszélés
 Auditjelentés összeállítása
 Az auditeredmények kiértékelése
 Audit a gyakorlatban (szerepjáték)

További információ és jelentkezés:
http://www.tequa.hu/index.php?o=67&tf=97
http://www.tequa.hu/index.php?o=232
Helyszín: Budapest
Kontakt személy:
Telefon: 1/279-1047
A cégrôl:

Copyright © 2005–2010 Tréningkereső.hu